تبلیغات

درباره ما

بایگانی

آمار سایت

 • افراد آنلاین 1
 • بازدید امروز 2
 • بازدید دیروز 0
 • ورودی امروز از گوگل 0
 • ورودی دیروز از گوگل 0
 • بازدید این هفته 4
 • بازدید این ماه 48
 • بازدید این سال 1188
 • بازدید کل 1188
 • تعداد مطالب سایت 11
 • تعداد نظرات 0

شبکه های اجتماعیحروف تعریف در زبان ایتالیایی

حروف تعریف( در زبان ایتالیایی بر دو نوع معرفه articolo) diterminativo) ) و نکره (articolo inditerminativo) ) می باشند. از کاربردهای حروف تعریف استفاده از آنها به همراه اسمهادر ایتالیای معنی ، کلی و جمع می باشند.از دیگر کاربردهای مهم حروف تعریف ایتالیایی استفاده آنها با صفات ملکی در ایتالیایی می باشند که بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم .

Articolo diterminativo یا حروف تعریف معرفه ، طبق ساختار زیر تقسیم بندی می شوند:

حروف تعریف معرفه ایتالیایی برای اسمهای مفرد:

اسم مذکر ایتالیایی که با حرف بی صدا شروع شود + Il

Il libro

اسم مذکر که با حرف S شروع شود که بعد حرف S حرف بی صدا باشد + lo

اسم مذکر یا مونث که با حروف بی صدا شروع شود + l`

l`amico

اسم مونث ایتالیایی که با حروف بی صدا شروع شود+ la

La gonna

حروف تعریف معرفه برای اسمهای جمع :

اسم مذکر که با حرف بی صدا شروع شود + i

I libri

اسم مذکر که با حرف صدا دار یا S شروع شود که بعد حرف S حرف بی صدا باشد. + gli

gli student

gli amici

اسم مونث که با حرف بی صدا یا صدا دار شروع شود + le

le gonna

le amiche

Articolo indeterminativo یا حروف تعریف نکره ایتالیایی طبق ساختار زیر تقسیم بندی می شوند:

حروف نکره برای اسمهای مفرد:

اسم مذکر که با حرف بی صدا یا صدادار شروع شود + un

Un libro

un amico

اسم مذکر که با حرف s شروع شود که بعد حرف s حرف بیصدا باشد + undo

undo student

اسم مونث که با حرف بی صدا شروع شود + una

una gonna

اسم مونث که با حرف صدادار شروع شود + un`

Un`amica

حروف تعریف نکره برای اسمهای جمع :

اسم مذکر که با حرف بی صدا شروع شود + dei

dei libri

اسم مذکر که با حرف صدا دار یا s شروع شود که بعد حرف s حرف بی صدا باشد + degli

degli studenti

degli amici

اسم مونث که با حرف بی صدا یا صدا دار شروع شود + delle

delle gonna

delle amiche

نکته : تمام کلماتی که با حروف z، gn، ps شروع می شوند همانند s حروف تعیین معین و نامعین در ایتالیایی می گیرند.

[ امتیاز : ]