تبلیغات

درباره ما

بایگانی

آمار سایت

 • افراد آنلاین 1
 • بازدید امروز 1
 • بازدید دیروز 0
 • ورودی امروز از گوگل 0
 • ورودی دیروز از گوگل 0
 • بازدید این هفته 3
 • بازدید این ماه 47
 • بازدید این سال 1187
 • بازدید کل 1187
 • تعداد مطالب سایت 11
 • تعداد نظرات 0

شبکه های اجتماعی


دستور (گرامر) ایتالیایی

نگاهی کوتاه به دستور زبان (گرامر) ایتالیایی:

حرف تعریف:

حرف تعریف واژه ای است که قبل از اسم می آید و به جنسیت و تعداد آن دلالت می کند. در زبان ایتالیایی حرف تعریف دو قسم است 1- معین 2- نا معین

حرف تعریف معین:

این حرف تعریف در زبان ایتالیایی برابر با «The» در زبان انگلیسی است. با این تفاوت که در زبان ایتالیایی برای مذکر و مؤنث و همچنین جمع و مفرد از حروف تعریف مختص به خود استفاده می شود. حرف تعریف معین در زبان ایتالیایی با تعداد و جنس اسم بعد از خودش مطابقت دارد.

حروف تعریف معین عبارتند از:

il. (ایل) قبل از اسمهای مفرد مذکری می آید که با حروف s, z بی صدا شروع می شوند.

پدر ایل پادرِ Il padre

کتاب ایل لیبرُ Il libro

i. (ائی) قبل از اسمهای جمع و مذکری می آید که در حالت مفرد بودن از حروف تعریف Il استفاده می کنند.

کتابها ائی. لیبری I libri

lo. (لُ) قبل از اسمهای مفرد مذکری می آید که با حروف زیر شروع می شوند:

«s, z, x,gn,pn,ps»

نویسنده لُسکریتُر Lo scrittore

gli. (لئی) وقتی که حرف تعریف lo جمع بسته می شود به gli تبدیل می شود.

نویسنده ها لئی اِسکریتُری Gli scrittori

la. (لا) کلیه اسامی مفرد و مؤنث از این حرف تعریف استفاده می کنند.

شب لا. نتِّ La notte

قورباغه لا. رَنَ La rana

le. (لِ) وقتی که حرف تعریف la جمع بسته می شود به le تبدیل می شود.

خانمها لِ. دُنِّ Le donne

قورباغه ها لِ. رَنِ Le rane

L'. قبل از اسمهایی که مفرد و مذکر یا مؤنث باشند که با حرف صدا دار شروع شوند قرار می گیرد.

دوست (دختر) لَمیکا L'amica

دوست (پسر) لَمیکُ L'amico

حروف آخر کلمات در هنگام جمع به صورت زیر است:

جمع مفرد

Persone è Persona è e è a

Giorni è Giorno è i è o

Fiori è fiore è i è e

حرف تعریف نا معین:

حرف تعین نامعین در زبان ایتالیایی دزست هم معنا با «an» و «a» در انگلیسی است و تا حدی می توان این حرف تعریف را مطابق با دو حرف «ی» و «یکی» در زبان فارسی دانست.

مثل: پسری، یک پسر، اما نباید فراموش کرد این حرف تعریف هم با توجه به مذکر و مؤنث یا جمع و مفرد بودنِ اسم بعد از خود متفاوت است.

حرف تعریف نا معین در ایتالیایی عبارتند از:

Uno. (اونُ) قبل از اسمهای مفرد و مذکری که با حروف s, z شروع می شوند قرار می گیرد.

یک نویسنده اونُ. اِسکرتُرِ Uno scrittore

Un . (اون) قبل از اسامی مفرد، مذکر می آید.

یک پسر اون. رَگَتزُ Un ragazzo

Una . (اونا) قبل از کلیه اسامی مفرد و مؤنث که با حرف بی صدا شروع می شوند می آید.

مادری اونا. مادرِ Una madre

دختری اونا. رَگَتزا Una raggatza

Un' . (اون) قبل از اسامی می آید که با حروف صدا دار شروع شده اند. «چه در مؤنث و چه در مذکر»

یک دوست، دوستی (دختر) اون. اَمیکا Un' amica

[ امتیاز : ]